Tester

Hvor ungdomsvennlig er din tjeneste? Hva forventer ungdom av deg?

Test: Hvor ungdomsvennlig er din velferdstjeneste?

Her kan du ta en test som vil gi en indikasjon for hvor ungdomsvennlig tjenesten du jobber i er. Ta den gjerne sammen med kollega-da blir læringen desto bedre. Testen er ment som en refleksjon og som et verktøy for å definere områder tjenesten er gode på og områder tjenesten må bli bedre på for å være ungdomsvennlig. Når du har tatt testen vil du få et skår/tall og en oversikt som viser resultatet.

Test: Dette forventer ungdom av deg

Her kan du ta en test for å sjekke ut om du innfrir ungdommenes forventninger til deg som fagperson. Hva er du god på og hvilke tema utfordres du til å bli bedre på? Testen er ment som en mulighet til refleksjon rundt din egen praksis – ikke en dom over dine egenskaper som fagperson.

© Kopirett – Ungdomsvennlige Velferdstjenester / Oslo Kommune / Fylkesmannen i Oslo og Viken