Innledningen

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Definisjoner

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Ungdom har en realistisk drøm om en vennlig velferdstjeneste.

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hva forventer ungdom av ungdomsvennlige velferdstjenester?

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Barnekonvensjonen også for ungdom

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Dette forventer ungdom av en velferdstjeneste

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Ungdomssentralen – stedet for hele mennesket

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hva sier ungdom om respekt og anerkjennelse?

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Praktisk hjelp

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Fleksible tjenester

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Lett tilgjengelige tjenester

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Når andre må vite noe om ungdommen.

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hvordan møte ungdom på en god måte?

10. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Å stille krav og ha forventninger til ungdom

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hva forventes av ansatte i en ungdomsvennlig velferdstjeneste?

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Ungdoms egen kunnskap og erfaring skaper de beste tjenestene

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Sosiale medier

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hvordan etablere en ungdomsvennlig velferdstjeneste?

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hvordan kan ekspertmøter brukes for å utvikle ungdomsvennlige velferdstjenester?

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Erfaringskonsulenter

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

Hva gjør en leder for å underbygge at en tjeneste er ungdomsvennlig?

11. desember 2018/av Marius Strøm Pettersen

© Kopirett – Ungdomsvennlige Velferdstjenester / Oslo Kommune / Fylkesmannen i Oslo og Viken